Sisal

Sisal är en naturfiber som utvinns ur agaveplantans stora blad.
Agave odlades ursprungligen i Centralamerika för framställning av rep. Namnet sisal har sitt ursprung i den mexikanska hamnstaden Sisal som fram till omkring år 1870 var den mest betydande exporthamnen för detta råmaterial.
En tysk diplomat medförde några få agaveplantor till östra Afrika, som idag är en av världens största sisalproducerande regioner.

Sisal Agaveplantans blad börjar skördas när plantan är fyra till sex år gammal. Varje planta producerar användbara blad i upp till sex år.
Plantan är snabbväxande och blir upp till ca åtta meter. Bladen som blir 75-150 cm långa, skärs bort, plattas till och befrias från bladsaften, vartefter endast fibrerna (ca 5%) används.

Sisal Agavefibrerna kan, genom olika processer, kardas till garn, spinnas och färgas. Fiberytan är mycket hård och därför går det inte att genomfärga sisalfibern helt.

Sisal kan absorbera lika mycket vätska som motsvarar dess vikt eller till och med upp till 120%. Eftersom sisal är ett naturmaterial krymper det när det blir fuktigt och utvidgas när det torkar. Därför måste en sisalmatta helklistras eller stabiliserats genom baksidesbeläggningen och kantning.

Kokosfibern reagerar å andra sidan på motsatt sätt: den utvidgas vid fukt och drar sig samman när den torkar. En kombination av cirka 30% sisal och 70% kokos ger den mest stabila produkten.

Sisal är en mycket slitstark fiber. Slitstyrkan är emellertid också beroende av såväl luggvikt som vävstruktur. Generellt gäller att en slätare ytstruktur är mer slitstark än en ojämn. Det är också positivt ur praktisk synvinkel, t.ex. skötsel och rengöring.
Sisal är flamsäker och av naturen antistatisk. Sisalmattan har mycket positiva värden som värmeisolerande och ljuddämpande material.

De flesta sisalprodukter klarar hård belastning och slitage. Och som de flesta naturmaterial blir sisal bara vackrare när det åldras.

För fläckborttagning och rengöring av en sisalmatta krävs speciella åtgärder; se under material/info i menyn.