Kontorsmiljö

IMG_1029

*Mattan på bilden är Urban Plus färg 2218. Bilden publicerad med tillstånd av Inputinteriör.

Mattorna absorberar ljud, ett textilt golv sänker bu.llernivån med 25-30 decibel i jämförelse med ett hårts golv på 5 – 15 decibel.
Textila golv har också bra ljudabsorberande egenskaper då efterklangen endast är hälften i jämförelse med hårda golv.

Mattorna sparar energi, då de är ett effektivt isoleringsmaterial.
Försök har visat att du kan sänka rumstemperaturen ca 2 grader C utan att golven känns kalla då du har textila golv.
I rum med hårda golv försvinner 10-12% av värmen genom golvdrag vilket förhindras genom att lägga textila golv.
Ett textil golv kan ge en energibesparing på 4-6% vid ärstidsväxlingarna.

Mattorna minskar halkrisken, då halkolyckor är mycket vanliga på arbetsplatser och i hemmen.
Skulle olycka vara framme dämpar de mjuka ytorna risken för skador vid fallet.

Mattorna skapar ett bra inomhusklimat, då textila golv har bra dammbindande egenskaper.
Dammpartiklar i luften är ca 50% lägre i jämförelse med hårda golv.