Installation

Vid fast installation av mattan bör den ligga i den aktuella miljön minimum 24 timmar innan den klistras.

Mattan bör ha ca 5-15 cm övermått.

Om det är möjligt bör mattan läggas i längdriktningen för längre livslängd.

Limmet bör väljas med ett så lågt vattental som möjligt. Vi rekommenderar Cascos lim för textilgolv 3457.