Hemmiljö

Mattor i naturmaterial som finns i hemmiljö har många fördelar;

Mattorna absorberar ljud, ett textilt golv sänker bullernivån med 25-30 decibel i jämförelse med ett hårts golv på 5 – 15 decibel.

Mattorna skapar ett bra inomhusklimat, då textila golv har bra dammbindande egenskaper.
Dammpartiklar i luften är ca 50% lägre i jämförelse med hårda golv.

Mattorna sparar energi, då de är ett effektivt isoleringsmaterial.
Försök har visat att du kan sänka rumstemperaturen ca 2 grader C utan att golven känns kalla då du har textila golv.

Mattorna minskar halkrisken, då halkolyckor är mycket vanliga i hemmen.
Skulle olycka vara framme dämpar de mjuka ytorna risken för skador vid fallet.
Mattorna minskar halkrisken, då halkolyckor är mycket vanliga på arbetsplatser och i hemmen.
Skulle olycka vara framme dämpar de mjuka ytorna risken för skador vid fallet.