Hemmiljö

Hemmiljö

Mattor av naturmaterial i hemmiljö har många fördelar;

Mattorna absorberar ljud, ett textilt golv sänker bullernivån med 25-30 decibel i jämförelse med ett hårts golv på 5 – 15 decibel.

Mattorna skapar ett bra inomhusklimat, då textila golv har bra dammbindande egenskaper.
Dammpartiklar i luften är ca 50% lägre i jämförelse med hårda golv.

Mattorna sparar energi, då de är ett effektivt isoleringsmaterial.
Försök har visat att du kan sänka rumstemperaturen ca 2 grader C utan att golven känns kalla då du har textila golv.

Mattorna har även fördelen att de minskar halkrisken och skulle olycka ändå vara framme så dämpar de mjuka ytorna risken för skador vid fallet.