Ull - Nya Zeeland

Laneve och wools of New Zealand:
Konsumenterna söker mer och mer äkta produkter tillverkade av äkta naturmaterial. Dessa attribut fångas i ett nytt varumärke från Wools of New Zealand kallat Laneve. Laneve är en följeslagare till Wools of New Zealand, som utgår från kompetens hållbarhet av såväl miljö som djurhållning.

Lanevemärkta mattor är tillverkade av 100% ull som är spårbar till jordbrukare som uppfyller ett omfattande utbud av miljöansvar och djurskyddsnormer.

Djuskydd:
Strikta uppförandekoder som omfattar djurhälsa, nutration och säkerhet.

Land Management:
Högutbildade och erfarna lantbrukare kombinerar traditionell, icke-intensiva jordbrukssystem med senaste “bästa praxis” för att säkerställa optimal markförvaltning.

Jordbruksed:
Frigående gårdar som producerar högkvalitativ ull för premium mattor.

Spårbarhet:
Ullen i Laneve märkesmattor kan spåras tillbaka till de gårdar den kommit ifrån.